EDUGEJMING: UČENJE KROZ IGRU!

EDUGEJMING: UČENJE KROZ IGRU!

Manifestacija Maj mesec matematike ove godine je inspirisala nastavnike matematike i informatike da se poigraju novim formatom i istraže mogućnosti podučavanja matematike kroz video-igre

zmaJCTF.jpeg

U susret manifestaciji M3, Centar za promociju nauke je uz podršku Nordeus fondacije i Društva matematičara Srbije raspisao konkurs u okviru EduGejming programa: ovaj poziv je bio namenjen prvenstveno nastavnicima matematike i informatike osnovnih i srednjih škola. Zajedno sa svojim učenicima, ali i u saradnji sa kolegama koje podučavaju druge predmete, poput biologije, fizike, geografije, umetnosti i humanističkih nauka, a prepoznaju elemente matematike u svojim časovima, zadatak je bio da nastavnici kreiraju edukativnu igru za jednu nastavnu jedinicu. Na konkurs su pozvani da se prijave i učenici nižih razreda osnovne škole sa svojim učiteljima.

Kako uključiti elemente igre u nastavu? Ideja ovog poziva bila je, na prvom mestu, stvaranje okruženja koje podstiče istraživanje i kreativne pristupe rešavanju problema.

TRI NAJKREATIVNIJA VIDEA

Od ukupno 51 prijave pristigle kao odgovor na poziv izabrana su tri najkreativnija videa. Iako su izabrana tri pobednička rada, sve prijave će činiti novu kreativnu platformu: u narednom periodu svi poslati video-materijali činiće bazu edukativnih „igrovnih“ časova i biće dostupni svim školama u našoj zemlji na platformi Nordeus fondacije

1. NIZOVI
Iz Prve kragujevačke gimnazije, pod mentorstvom profesorke Jasmine Micić, stigla je edukativna igra pod nazivom „Nizovi“. Ova igra bavi se temama iz programa nastave za treći razred Odeljenja obdarenih učenika matematičke gimnazije, a povezana je sa biologijom, računarstvom i informatikom.

EscapeRoom.jpg

2. MATA MAPA
Edukativna igra „Mata Mapa“ stigla je iz Gimnazije „Josif Pančić“ iz Bajine Bašte, a mentorka je profesorka Jelena Stojkanović. Osnov ove igrice je analitička geometrija, ali služi i sistematizovanju gradiva iz geografije, podstičući timski rad. 

3. zmajCTF
Pod mentorstvom profesora Aleksandra Jovanovića, u školi „Jovan Jovanović Zmaj“, u Svilajncu, osmišljena je igra kojom se utvrđuje gradivo povezano sa primenom jednačina i sistema jednačina. Igranjem ove igre razvijaju se međupredmetne kompetencije: celoživotno učenje, komunikacija, rad s podacima i informacijama, digitalna kompetencija i rešavanje problema, a postoji i korelacija sa fizikom i informatikom u određenim igrama.

MataMapa.jpg

➤  Pobednički radovi izabranih nastavnika i škola mogu se videti u Silosima Beograd do kraja maja, u okviru manifestacije Maj mesec matematike.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email