Osnovana Grupa za obrazovanje za udruženu podršku školama i učenicima

Osnovana Grupa za obrazovanje za udruženu podršku školama i učenicima

Četiri organizacije se udružuju – Centar za promociju nauke, Inicijativa „Digitalna Srbija”, Dostignuća mladih u Srbiji i Nordeus fondacija – kako bi zajedno gradile sistem podrške obrazovanju.

Potpisivanjem memoranduma o saradnji, četiri organizacije osnivaju tim, pod neformalnim nazivom – Grupa za obrazovanje, kako bi zajedno podržale razvoj, pre svega srednjoškolskog, obrazovanja u Srbiji. Jedan od ključnih ciljeva je decentralizacija znanja i podrške obrazovanju, promocija nauke, tehnologije, kreativnih industrija i preduzetnišva, kao i razvoj inovativnog društva znanja.

Pristup Grupe za obrazovanje zasniva se na STEAME osnovi (science, technology, arts, math, entrepreneurship), koji u svetu duže vremena predstavlja glavni pravac u kom se obrazovanje razvija jer pomaže deci da na sveobuhvatan način razumeju svet oko sebe, prateći svoje talente i interesovanja u savremenom kontekstu. Na ovaj način razvijena društva jačaju svoj kapacitet za uspeh u 21. veku. 

Buduće aktivnosti grupe će se mahom dešavati u srednjim školama širom Srbije, u prostorima posebno osmišljenim za multidisciplinarni rad otvorenim za sve đake, nastavnike i profesore. Kako bi se savremena primenjena znanja što efikasnije ulivala u učionice, od suštinske važnosti je i povezivanje obrazovanja i privrede, kroz povezivanje i saradnju sa stručnjacima i lokalnom zajednicom i stvaranjem prostora za razumevanje karijernih mogućnosti u STEAME oblastima. 

Udruživanjem, ove četiri organizacije čije oblasti delovanja su komplementarne, žele da pruže podršku školama i profesorima širom zemlje, stvarajući ambijent da se u sistem podrške uključe i druge organizacije i pojedinci. 

O organizacijama:

Centar za promociju nauke 

Centar za promociju nauke – Centar za promociju nauke (CPN) je javna institucija, koju je 2010. godine osnovalo Ministarstvo nauke Srbije sa zadatkom da promoviše nauku i tehnologiju. CPN sprovodi programe i aktivnosti radeći sa istraživačkim i obrazovnim institucijama u Srbiji i širom sveta, a blisko sarađuje i sa republičkim ministarstvima, medijima i privatnim sektorom. Misija CPN-a je da premosti jaz između nauke i društva okupljajući sve relevantne aktere i širu javnost u procesu istraživanja i inovacija. CPN teži da integriše društvo u istraživačke procese, kako bi se ono, uz uvid u potrebe građana, što adekvatnije suočavalo sa društvenim izazovima.

Inicijativa Digitalna Srbija


Inicijativa „Digitalna Srbija“ je nevladina i neprofitna organizacija sa strateškim ciljem razvoja jake, globalno konkurentne digitalne ekonomije u Srbiji. Pored vodećih digitalnih igrača u zemlji koji su osnivači Inicijative „Digitalna Srbija“, ona danas okuplja više od 30 organizacija i kompanija članova iz različitih sektora relevantnih za rast digitalnog ekosistema, uključujući tehnologiju, bankarstvo i finansije, telekomunikacije, konsalting, obrazovanje i istraživanje, zatim advokatske, medijske i farmaceutske kuće, kao i organizacije za podršku startapima.

Cilj Inicijative „Digitalna Srbija“ je stvaranje poslovnog okruženja koje je u službi digitalne ekonomije. Na putu ka tom cilju ulaže u strateške programe u oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja, razvoja startap ekosistema, pravno-regulatornog okvira, digitalne infrastrukture i javnog dijaloga o digitalnoj transformaciji.


Dostignuća mladih u Srbiji

Organizacija Dostignuća mladih u Srbiji je deo globalne mreže Junior Achievement Worldwide, osnovane 1919. godine, koja obuhvata 121 zemlju na svim kontinentima i predstavlja najveći svetski program preduzetničkog obrazovanja koji godišnje pohađa više od 10 miliona učenika.

Misija organizacije je priprema i osposobljavanje učenika za uspešan život i rad u savremenom svetu u kome su najveće vrednosti inovativnost i preduzetnička inicijativa.

Uz podršku međunarodnih donatora i partnera iz poslovnog sektora u Srbiji, organizacija Dostignuća mladih u Srbiji već 17 godina kroz implementaciju svojih programa i aktivnosti na svim nivoima obrazovanja ukazuje na značaj preduzetničkog obrazovanja čiji su direktni ishod veća zapošljivost mladih, bolja konkurentnost na tržištu rada, osamostaljivanje i brže uključivanje u društvo kao i pokretanje sopstvenog posla, posebno u okviru programa Učenička kompanija.

Nordeus fondacija

Nordeus fondacija osnovana je sa ciljem da se pomogne deci i mladima da steknu veštine, znanja i kompetence potrebne za

uspeh u digitalnoj ekonomiji kroz podršku obrazovanju i razvoj podsticajnog i kreativnog okruženja.

U oblasti podrške obrazovanju, fokus je na sprovođenju inovativnih programa zasnovanih na interdisciplinarnom pristupu, iskustvenom učenju i razvoju kompetenci za 21. vek. Dok u oblasti razvoja ekosistema kreativnih industrija, Nordeus fondacija nastavlja sa dosadašnjim naporima Nordeusa kroz sopstvene programe i udruživanjem sa brojnim kompanijama kroz organizacije poput Inicijative Digitalna Srbija i Srpske gejming asocijacije čiji je Nordeus i suosnivač. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email