Inovacije i obrazovanje budućnosti dolaze u Šabac: Otvoren osmi po redu Mejkers lab

Inovacije i obrazovanje budućnosti dolaze u Šabac: Otvoren osmi po redu Mejkers lab

Profesionalni razvoj u oblasti zdravstva kroz upotrebu najnaprednijih metoda učenja i sticanja praktičnih znanja deo je tradicije duže od 70 godina Medicinske škole “Dr Andra Jovanović”. U sklopu ovog razvoja sada je na red došlo i otvaranje Mejkers laba.

Samo dan nakon otvaranja Mejkers laba u Beogradu, Grupa za obrazovanje posetila je i Medicinsku školu “Dr Andra Jovanović” u Šapcu, a tom prilikom predstavljen je novi Mejkers lab kao i ostale aktivnosti jedne od najboljih stručnih škola u Srbiji. U ovoj školi doktori nauka predaju preduzetništvo, a nastavnici fizike, hemije, biologije i matematike povezuju se sa predavačima iz ustanova sa kojima sarađuju, sprovode aktivnosti koje nisu u redovnim nastavnim planovima i programima, i na taj način pokrivaju šira interesovanja učenika.


Na otvaranju Mejkers laba prisutnima su se obratili u ime škole Biljana Đuknić, direktorka ove ustanove, Ana Marinković, načelnica Odeljenja za društvene delatnost, a u ime Grupe za obrazovanje Danijela Vučićević, rukovoditeljka programskih aktivnosti Centra za promociju nauke, Darko Radičanin, direktor Dostignuća mladih u Srbiji i Miloš Đuričanin, direktor strategije i razvoja Nordeus fondacije.

Predstavljene su aktivnosti po kojima je škola prepoznatljiva: farmaceutski proizvodi učenika nastali u okviru sekcije „Farmaceutikus kremus“, školski časopis „Medikus“, brojni trofeji i nagrade za sportske aktivnosti škole, a učenici su demonstrirali korišćenje opreme uz pomoć koje primenjuju svoje znanje (mikroskopiranje, medicinska biohemija, laboratorijske analize).

“STEM je ključan za podsticanje inovacija i preduzetništva, što je od suštinskog značaja za ekonomski rast i prosperitet. Omogućavanje đacima pristup alatima i resursima neophodnim za razvoj novih tehnologija i proizvoda pomaže u stvaranju nove generacije inovatora i preduzetnika. Nauka, tehnologija, inženjering i matematika (STEM) su put za buduće inovacije koje između svih ostalih izazova koje treba da reše, prevashodno treba da produžavaju i unapređuju kvalitet života. Zato je podrška unapređenju STEM obrazovanja u medicinskim školama i stvaranje inovatora koji se bave unapređenjem zdravlja nacije, ključan za nas i razvoj inicijative i programa Mejkers labova,” zaključio je Miloš Đuričanin, direktor strategije i razvoja Nordeus fondacije.

Oprema koja je donirana za Mejkers lab odabrana je u saradnji sa školom kako bi unapredila rad u okviru redovne nastave, kao i na najbolji način podržala razvoj znanja i veština učenika kroz dodatne programe koji se odvijaju u svakom Mejkers labu u skladu sa prirodom škole u kojoj se nalazi. Tako se ovde može naći sve od novog štampača, optičkog demonstracionog seta sa magnetnom tablom, laserske kutije sa crvenim zracima, 3D naočara, novih mikroskopa, modela mrtve petlje do mikropreparata i ostalih alata i opreme za savremeno učenje. 

Kako bi nastavnici i đaci radili u kvalitetnom okruženju, kompanije Henkel. Tarkett i ROMA su se udružile i donirale znanje svojih stručnjaka i proizvode, kao nacionalni partneri inicijative. Izgradnju mreže Mejkers labova u školama širom Srbije podržava i NCR fondacija.

Praktična znanja i preduzetništvo za buduće zdravstvene stručnjake

U Medicinskoj školi “Dr Andra Jovanović” nivo učeničkih postignuća je veoma visok, kako u okviru redovne nastave, tako i u okviru vannastavnih aktivnosti. Uspehe postižu ne samo u okviru stručnih predmeta, nego i u različitim oblastima  kao što su sport, društvene nauke, matematika, hemija, izrada školskog časopisa „Medikus“, recitatorstvo i slično. Pored toga, nastavnici kroz rad sa đacima rade na razvoju preduzetničkog načina razmišljanja i rešavanja problema. Učenicima je na raspolaganju učešće u velikom broju sekcija, ali i učeničkih organizacija. Takođe, na raspolaganju su im savremeno opremljeni prostori u okviru kojih se razvija učenička proizvodnja, napredna medicinska tehnologija korišćenja dodatne opreme u okviru forenzike, mikroskopiranja, medicinske biohemije, laboratorijskih analiza. 

Koliko je saradnja sa ostalim članovima zajednice bitna za razvoj učeničkih potencijala i njihove buduće karijere, pokazuje upravo praksa ove škole koja uključuje konstantu saradnju sa državnim i privatnim kompanijama u oblasti zdravstva i farmaceutskoj oblasti. 

“Medicinska škola “Dr Andra Jovanović” Šabac je 77 godina lider u obrazovanju budućih zdravstvenih radnika, a sada smo pored kvalitetne nastave, moderno I kvalitetno opremljenog prostora I odličnih nastavnih sredstava prepoznatljivi po tome što posedujemo Mejkers lab, za koji smo izabrani na konkursu Grupe za obrazovanje. Zahvaljujemo se Gradskoj upravi grada Šapca koja nas je svesrdno podržala u dobijanju ovog projekta, objektivnim pismom preporuke, a takođe i Nordeus fondaciji, Centru za promociju nauke, Inicijativi “Digitalna Srbija” i Organizaciji “Dostignuća mladih u Srbiji”. Zainteresovanost, motivacija za učenje i kreativnost naših učenika biće vođeni kvalitetnim timom tri doktora nauka, koji su profesori preduzetništva, fizike i hemije, kao i profesorima biologije i matematike u našoj školi. Zajedno će, sigurno, u ovom kvalitetnom i moderno opremljenom prostoru izbrisati granice između formalnog i neformalnog učenja i kod učenika razviti želju da saznaju više i izađu iz nastavnih programa svojih predmeta, “ izjavila je prilikom otvaranja Mejkers laba, Biljana Đuknić, direktorka škole. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email